BCTC Quý 3/2023 LMH - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,62 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 136,36%, trong khi giá vốn tăng 192,49%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31,75%, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,48 tỷ đồng, giảm 242,06%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty giữ nguyên tài sản cố định với nguyên giá 0,03 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 256,3 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 12-10-2023 là 3.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây