BCTC Quý 3/2023 LUT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,81 tỷ đồng

  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 0,5 tỷ đồng, tăng 61,84% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định với giá trị nguyên giá là 54,3 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 150 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 20-10-2023 là 1.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây