BCTC Quý 3/2023 MCG - Lợi nhuận quý 3 gấp 5,6 lần so với cùng kỳ, đạt 10,81 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 29,36%, trong khi giá vốn tăng 39,56%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,81 tỷ đồng, tăng 563,17%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với giá trị tài sản cố định là 517,31 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 575,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 2.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây