BCTC Quý 3/2023 PIS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 22,78% so với cùng kỳ, lãi 2,86 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 8,05%, giá vốn tăng 13,4%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,17% và chi phí bán hàng giảm 21,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,86 tỷ đồng, tăng 22,78%.
  • Chi phí tài chính tăng 6,05%, trong đó chi phí lãi vay giảm 16,79%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 283,68 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 275 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây