BCTC Quý 3/2023 PV2 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 54,8% so với cùng kỳ, lãi 3,35 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,35 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 54,8% so với cùng kỳ.
  • Trong thời gian này, chi phí tài chính giảm 253,31%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3,32 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 373,5 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-10-2023 là 2.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây