BCTC Quý 3/2023 PVY - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 20,38 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 208,4%, trong khi giá vốn tăng 143,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,38 tỷ đồng, tăng 159,96%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 7,43%, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,31%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.355,81 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 594,9 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây