BCTC Quý 3/2023 PXA - Lợi nhuận quý 3 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,01 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 232%, trong khi giá vốn tăng 231,88%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 40,72% và chi phí bán hàng giảm 21,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,01 tỷ đồng, tăng 100,6% so với cùng kỳ.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 61,56%, trong đó chi phí lãi vay tăng 61,56% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 29,06 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 150,86 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây