BCTC Quý 3/2023 SMT - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 1,82 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 33,65%, giá vốn giảm 37,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 71,9% và chi phí bán hàng giảm 87,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,82 tỷ đồng, tăng 130,11%.
  • Chi phí tài chính giảm 27,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,3%.
  • Tài sản cố định của công ty giữ nguyên ở mức 95,4 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty không thay đổi, vẫn là 54,67 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 5.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây