BCTC Quý 3/2023 SVN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 90,79% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 92,12% và giá vốn giảm 92,12% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 90,79% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 0,18 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 210 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 3.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây