BCTC Quý 3/2023 TCK - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 5,47 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 47,94%, giá vốn giảm 55,37%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37,06% và chi phí bán hàng tăng 264,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,45 tỷ đồng, giảm 87,16%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 4,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 33,77%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 384,42 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 238,5 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây