BCTC Quý 3/2023 TCL - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 13,72% so với cùng kỳ, lãi 31,57 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 8,39%, giá vốn tăng 7,44%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,39% và chi phí bán hàng giảm 7,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,57 tỷ đồng, tăng 13,72%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,77%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,77%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 917,73 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 301,58 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 36.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây