BCTC Quý 3/2023 TL4 - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,13 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 168,17%, trong khi giá vốn tăng 532,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,04 tỷ đồng, tăng 61,6%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 41,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 41,65%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 503,1 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 160,08 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây