BCTC Quý 3/2023 TSB - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 27,12% so với cùng kỳ, lãi 1,15 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 20,77%, giá vốn giảm 21,55%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33,77% và chi phí bán hàng giảm 10,26%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,15 tỷ đồng, tăng 27,12%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 85,39%, trong đó chi phí lãi vay giảm 80,14%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 145,27 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 67,45 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 17-10-2023 là 51.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây