BCTC Quý 3/2023 TVB - Giai đoạn khó khăn, 9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 16,26% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính quý 3/2023 CTCP Chứng khoán Trí Việt.
Doanh thu hoạt động quý 3/2023 đạt 30,85 tỷ đồng, tăng 64,41% so với cùng kỳ.
Cho vay margin đạt 16,86 tỷ đồng, giảm 95,44% so với đầu năm.
Lợi nhuận sau thuế đạt 21,03 tỷ đồng, tăng 441,58% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 28,62 tỷ đồng, giảm 16,26% so với cùng kỳ.
Ngày 19-10-2023 TVB đóng cửa tại mức giá 4.770 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây