BCTC Quý 3/2023 VE8 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,34 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 78,65% và giá vốn giảm 78,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,66 tỷ đồng, giảm 1,58%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 13,6%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,6%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 27,26 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 18 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 25-10-2023 là 4.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây