BCTC Quý 3/2023 VNE - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 1,14 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 47,02%, giá vốn giảm 54,43%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,42%, trong khi chi phí bán hàng tăng 69,04%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,14 tỷ đồng, tăng 122,4%.
  • Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính tăng 3,53%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,64%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.333,23 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 904,33 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 6.390 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây