BCTC Quý 3/2023 WCS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 60,17% so với cùng kỳ, lãi 18,93 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 36,16%, giá vốn tăng 11,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 18,93 tỷ đồng, tăng 60,17%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 93,52 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 25 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 171.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây