BCTC Quý 3/2023 XDH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 52,82% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 56,54%, giá vốn giảm 25,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 52,82%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 436,96 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty cũng tăng vốn điều lệ lên 270,27 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây