BCTC Quý 4/2023 XDH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 8,9 tỷ đồng, giảm 73,64% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 14%, trong khi giá vốn tăng 22,88%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33,93%, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng, giảm 73,64%.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 238,91 tỷ đồng, giảm 36,85% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 27,72 tỷ đồng, giảm 62,29% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 371,96 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Ngoài ra, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 270,27 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây