BCTC Quý 4/2023 ABC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 25,37 tỷ đồng, giảm 96,62% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Truyền thông VMG ghi nhận doanh thu tăng 52,32%, giá vốn tăng 58,98%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 96,7% và chi phí bán hàng giảm 383,26%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 25,37 tỷ đồng, giảm 96,62%.
  • Lũy kế cả năm, doanh thu giảm 22,28% đạt 1.078,71 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 96,62% đạt 26,32 tỷ đồng.
  • Chi phí tài chính giảm 343,73%, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,15%.
  • Công ty thanh lý tài sản cố định, nguyên giá đạt 95,05 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ được giữ nguyên ở mức 203,93 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu vào ngày 22-03-2024 là 13.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây