BCTC Quý 4/2023 ABI - Tăng trưởng 11,02% so với cùng kỳ, đạt 246,31 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm trong quý này đạt 619,14 tỷ đồng, tăng 13,59% so với cùng kỳ.
  • Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cũng tăng 8,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 185,07 tỷ đồng, tăng 34,36% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của ABI trong quý này giảm 36,01% so với cùng kỳ, chỉ đạt 34,05 tỷ đồng.
  • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 246,31 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ.
  • Ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu ABI đóng cửa ở mức 25.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây