BCTC Quý 4/2023 ACG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 162 tỷ đồng, giảm 5,06% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Gỗ An Cường vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 16,82% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 14,84%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 24,02%, và chi phí bán hàng giảm 27,06% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng, giảm 5,06% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.762,13 tỷ đồng, giảm 15,94% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 436,72 tỷ đồng, giảm 29,06% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh 73,2%, trong đó chi phí lãi vay giảm 38,62% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 1.106,93 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 1.507,88 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 37.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây