BCTC Quý 4/2023 AGF - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,34 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 44,54% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 49,75%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,5% và chi phí bán hàng giảm 43,09% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,34 tỷ đồng, tăng 104,03% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của AGF đạt 451,9 tỷ đồng, giảm 16,37% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,39 tỷ đồng, tăng 67,07% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 7,15% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 6,01% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, AGF đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 632,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 281,1 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây