BCTC Quý 4/2023 BBC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 75,5% so với cùng kỳ, lãi 72,71 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bibica vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 8,33% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,33%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 38,02% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ 0,98%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 72,71 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của Bibica đạt 1.487,69 tỷ đồng, giảm 7,75% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 48,72% so với cùng kỳ, đạt 98,93 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 23,95% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể 326,44%. Về hoạt động đầu tư, Bibica tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.185,43 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 187,53 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của Bibica tại ngày 05-02-2024 là 50.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây