BCTC Quý 4/2023 BCM - Lợi nhuận quý 4 gấp 17,9 lần so với cùng kỳ, đạt 2.050,96 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể lên đến 476,22%, trong khi giá vốn cũng tăng 312,64%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 6,36% và chi phí bán hàng cũng giảm 4,76% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.050,96 tỷ đồng, tăng 1.794,59% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 8.264,35 tỷ đồng, tăng 27,02% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 48,27% lên 2.498,46 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 18%, trong đó chi phí lãi vay tăng 15,8% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.489,45 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 10.350 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 05-02-2024 là 63.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây