BCTC Quý 4/2023 BDG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 58,16 tỷ đồng, giảm 35,11% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần May mặc Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 18,63% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 17,62%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 75,23% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 15,44%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 58,16 tỷ đồng, giảm 35,11% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.561,82 tỷ đồng, giảm 17,52% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 129,77 tỷ đồng, giảm 42,66% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 63,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,38% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 521,95 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 248 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 29.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây