BCTC Quý 4/2023 BDT - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,1 lần so với cùng kỳ, đạt 21,61 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 38,06% và giá vốn tăng 38,32% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 43,57% và chi phí bán hàng giảm 7,43% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 21,61 tỷ đồng, tăng 309,57% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 455,14 tỷ đồng, giảm 24,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 45 tỷ đồng, giảm 48,87% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 52,79%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 52,79% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 490,8 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 386 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 13.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây