BCTC Quý 4/2023 BDW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 1,44% so với cùng kỳ, lãi 10,23 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp thoát nước Bình Định vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 6,19%, đạt 273,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng 7,11%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,36% và chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 38,97% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng nhẹ 1,44%, đạt 10,23 tỷ đồng. Xem xét cả năm 2023, doanh thu của công ty tăng 4,71% so với cùng kỳ, đạt 273,05 tỷ đồng.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 0,85%, chỉ đạt 45,02 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 108,12%, trong đó chi phí lãi vay giảm 108,12% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 905,44 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 124,11 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 20.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây