BCTC Quý 4/2023 BID - Lợi nhuận đạt 6.074,28 tỷ đồng, tăng 45,1% so với cùng kỳ.

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 14.869,09 tỷ đồng, tăng 2,32% nhờ cho vay tăng trưởng 16,78% và NIM đạt 2,78%.
 • Tổng thu nhập hoạt động cũng tăng 16,52% so với cùng kỳ.
 • Ngân hàng đã kiểm soát chi phí hoạt động với chỉ số CIR ở mức 38,01%, giảm so với cùng kỳ quý 4/2022 là 42,86%.
 • Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng 3,46% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 6.074,28 tỷ đồng, tăng 45,1% so với cùng kỳ.
 • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 21.551,78 tỷ đồng, tăng 18,46% so với cùng kỳ.
 • Chất lượng tài sản của ngân hàng cải thiện so với quý 3/2023, với tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,6% xuống còn 1,25%.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 158,4% lên 181,83%.
 • Giá cổ phiếu của ngân hàng đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 48.650 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây