BCTC Quý 4/2023 BMV - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,67 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 22,78% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 26,03%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66,79% và chi phí bán hàng tăng đến 260,84% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,67 tỷ đồng, tăng 208,36% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 667,8 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 111,86% lên con số 3,24 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 44,32% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,56% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 294,42 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 242 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây