BCTC Quý 4/2023 BNA - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 13,16% so với cùng kỳ, lãi 16,42 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 181,45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 223,74%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11,85%, trong khi chi phí bán hàng tăng 30,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,42 tỷ đồng, tăng 13,16% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.435,47 tỷ đồng, tăng 41,43% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 46,35 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 61,98%, trong đó chi phí lãi vay giảm 33,14% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 231,73 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 250 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 12.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây