BCTC Quý 4/2023 BSA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 51,88 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 11,08% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 0,63%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 3,77 tỷ đồng, giảm 107,24% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 344,15 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 51,88 tỷ đồng, giảm 66,24% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể lên 489,27% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 10,07% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 1.842,91 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 668,51 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 18.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây