BCTC Quý 4/2023 BST - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 33,49% so với cùng kỳ, lãi 0,56 tỷ đồng.

 • Công ty CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 20,04% và giá vốn tăng 31,7%.
 • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,12% và chi phí bán hàng giảm 0,84%.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,56 tỷ đồng, tăng 33,49% so với cùng kỳ.
 • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 100,28 tỷ đồng, giảm 0,74% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận lũy kế đạt 2,23 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.
 • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 146,2%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ.
 • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3,77 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
 • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 11 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 16.500 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây