BCTC Quý 4/2023 CAN - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 5,11 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 20,25% và giá vốn giảm 24,15% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 18,98% trong khi chi phí bán hàng giảm 1,82%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên 5,11 tỷ đồng, tăng 172,24% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 741,58 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 12,12 tỷ đồng, giảm 24,32% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 49,48%, trong đó chi phí lãi vay giảm 33,71% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 162,1 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 50 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 60.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây