BCTC Quý 4/2023 CHP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 183,29 tỷ đồng, giảm 4,93% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 4,1% và giá vốn giảm 5,11% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 183,29 tỷ đồng, giảm 4,93% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 881,38 tỷ đồng, giảm 19,91% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 337,96 tỷ đồng, giảm 33,77% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 16,7%, trong đó chi phí lãi vay giảm 16,72% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 4.458,78 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 1.469,13 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 26.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây