BCTC Quý 4/2023 CIA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,25 tỷ đồng, giảm 97,01% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 27,14% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 4,96%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 16,78% và chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 80,93% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 2,25 tỷ đồng, giảm 97,01% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 94,27 tỷ đồng, giảm 11,19% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh lên đến 91,5% so với cùng kỳ, chỉ đạt 5,57 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 167,32% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 23,16 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 197,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 11.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây