BCTC Quý 4/2023 CLM - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 66,73% so với cùng kỳ, lãi 75,87 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 41,45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 45,11%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 219,78% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 10,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 75,87 tỷ đồng, tăng 66,73% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 17.929,84 tỷ đồng, tăng 35,55% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 181,78 tỷ đồng, giảm 46,35% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 80,34% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,84%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 150,22 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 110 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây