BCTC Quý 4/2023 CQN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 2,66% so với cùng kỳ, lãi 25,17 tỷ đồng.

  • Công ty Cảng Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 1,39% và giá vốn giảm 4,76% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 2,66% so với cùng kỳ, đạt 25,17 tỷ đồng.
  • Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 648,14 tỷ đồng, giảm 5,28% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 91,9 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 628,99 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty Cảng Quảng Ninh duy trì vốn điều lệ ở mức 750,5 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 29.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây