BCTC Quý 4/2023 CST - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 179,89 tỷ đồng, giảm 3,73% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 27% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 32,4%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,36% và chi phí bán hàng tăng đến 93,39% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 179,89 tỷ đồng, giảm 3,73% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 7.868,39 tỷ đồng, giảm 24,26% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 293,13 tỷ đồng, giảm 18,19% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 12,57% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 12,57% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 5.433,42 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 428,47 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 19.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây