BCTC Quý 4/2023 CTI - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 21,89% so với cùng kỳ, lãi 20,99 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 43,68% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 46,48%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 105,5%, trong khi chi phí bán hàng giảm 24,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,99 tỷ đồng, tăng 21,89% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 820,84 tỷ đồng, giảm 8,18% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 72,22 tỷ đồng, giảm 21,88% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 11,84%, trong đó chi phí lãi vay giảm 38,27% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.507,17 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 630 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 16.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây