BCTC Quý 4/2023 CVN - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,94 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Vinam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 61,08% và giá vốn giảm 65,4% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,99% và chi phí bán hàng giảm 99,86% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 163,67% so với cùng kỳ, đạt 0,94 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 91,6 tỷ đồng, giảm 15,13% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 11,42 tỷ đồng, tăng 63,29% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 38.840,03% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 6.488,99% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 17,26 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 297 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 3.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây