BCTC Quý 4/2023 DGT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 31,22 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 31,26% và giá vốn giảm 31,8% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 234,44%, trong khi chi phí bán hàng tăng 23,18% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,22 tỷ đồng, tăng 245,47% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 196,21 tỷ đồng, tăng 127,04% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 10,33 tỷ đồng, tăng 148,14% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 59,63%, trong đó chi phí lãi vay giảm 29% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 99,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 790 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 5.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây