BCTC Quý 4/2023 DNC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 9,24 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (DNC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 39,21% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 40,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,24 tỷ đồng, tăng 106,53% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của DNC đạt 802,48 tỷ đồng, tăng 21,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 37,05 tỷ đồng, tăng 26,92% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 98,82% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 45,17% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, DNC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 124,32 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 64,22 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây