BCTC Quý 4/2023 DSP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,54 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 6,95% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 3,39%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 1,33% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 32,27%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 13,62 tỷ đồng, tăng 38,55% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 212,22 tỷ đồng, giảm 4,25% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 4,54 tỷ đồng, tăng đáng kể 110,92% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 23,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 89,43% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 623,79 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.186,84 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây