BCTC Quý 4/2023 DVM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,87 tỷ đồng, giảm 50,36% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 63,79% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 78,82%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 40,46% và chi phí bán hàng giảm 31,27% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 50,36% so với cùng kỳ, đạt 5,87 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.481,84 tỷ đồng, tăng 25,69% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 46,01 tỷ đồng, giảm 15,44% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 3,21% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,18% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 404,45 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Dược liệu Việt Nam duy trì vốn điều lệ ở mức 356,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây