BCTC Quý 4/2023 DVN - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 70,69 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 7,91%, trong khi giá vốn tăng 8,67%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 45,89%, trong khi chi phí bán hàng giảm 23,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 70,69 tỷ đồng, tăng 137,08% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 5.586,39 tỷ đồng, tăng 0,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 362,34 tỷ đồng, tăng đáng kể lên đến 330,73% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 23,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,35% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 716,35 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 2.370 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 18.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây