BCTC Quý 4/2023 EVE - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,04 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Everpia vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 20,61% và giá vốn giảm 12,46% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,55% và chi phí bán hàng giảm 4,1% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,04 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 786,85 tỷ đồng, giảm 22,95% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 17,89 tỷ đồng, giảm 80,46% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 54,19% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 99,18% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 815,44 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 419,8 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 14.450 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây