BCTC Quý 4/2023 FIT - Lợi nhuận quý 4 gấp 9,3 lần so với cùng kỳ, đạt 42,95 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn F.I.T đã ghi nhận một số kết quả đáng chú ý về tài chính.
  • Doanh thu của công ty đã tăng 19,72% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 30,32%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 19,04% và chi phí bán hàng cũng giảm 19,18% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 42,95 tỷ đồng, tăng 931,36% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của F.I.T đạt 1.753,88 tỷ đồng, giảm 8,52% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt âm 113,1 tỷ đồng, giảm 334,22% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 51,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,05% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, F.I.T đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.535 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 3.399,33 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của F.I.T tại ngày 02-02-2024 là 4.520 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây