BCTC Quý 4/2023 GTS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 14,67% so với cùng kỳ, lãi 13,56 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 4,27% và giá vốn giảm 7,01% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 14,67% so với cùng kỳ, đạt 13,56 tỷ đồng.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.287,86 tỷ đồng, giảm 2,41% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 27,12 tỷ đồng, tăng 0,34% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 365,96 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 285 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây