BCTC Quý 4/2023 HAX - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 21,83 tỷ đồng, giảm 53,61% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 32,61% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 32,64%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 30,79%, trong khi chi phí bán hàng tăng 7,1%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 21,83 tỷ đồng, giảm 53,61% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của HAX đạt 3.981,92 tỷ đồng, giảm 41,23% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 34,59 tỷ đồng, giảm 85,55% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 74,8%, trong đó chi phí lãi vay giảm 74,74% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, HAX đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 1.037,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 934,28 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của HAX tại ngày 05-02-2024 là 14.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây